Poznanie i wiedza ogólna

logika_rozumowanie

Poznanie i wiedza ogólna

  1. Dziecko uczy się i zaczyna używać pojęć matematycznych podczas codziennej rutyny i doświadczeń.
  2. Dziecko zaczyna korzystać ze wszystkich swoich zmysłów, aby badać swoje codzienne otoczenie w celu odkrywania nowych przedmiotów, ludzi, sprawdzać jak przedmioty działają.
  3. Dziecko zaczyna rozwijać i wykazywać zdolność do zapamiętywania i łączenia nowych doświadczeń i informacji.
Dziecko uczy się i zaczyna używać pojęć matematycznych podczas codziennej rutyny i doświadczeń

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.)Obejmuje to rozpoznawanie różnicy w liczbie małych przedmiotów, np. bycie zaskoczonym, kiedy ogląda dwa przedmioty wpadające do pudełka a znajduje w środku tylko jeden.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to sortowanie przedmiotów ze względu na kształt, używanie słów takich jak duże, małe, więcej, jeden, dwa, trzy, zauważanie wielkości, kształtu i kolorów przedmiotu.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Obejmuje to sortowanie przedmiotów ze względu na kształt, nawet jeżeli różnią się kolorami, rozumienie relacji przestrzennych w celu rozwiązania problemu[/box]

Dziecko zaczyna korzystać ze wszystkich swoich zmysłów, aby badać swoje codzienne otoczenie w celu odkrywania nowych ludzi oraz przedmiotów i ich zastosowań

[box style=”rounded”] (0-1 r. ż.) Obejmuje to ssanie, trzymanie, wpatrywanie się, dotykanie, rzucanie, upuszczanie, energiczne ruchy w kierunku przedmiotów i ludzi.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to kategoryzowanie, dostosowywanie i układanie w kolejności niektórych przedmiotów takich jak zabawkowe zwierzęta, dopasowywanie skarpetek, układanie czerwonych klocków razem, łączenie trzech małych obiektów w jeden większy z pomocą dorosłego, używanie narzędzi w celu rozwiązania problemu.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) obejmuje to zainteresowanie właściwościami rzeczy, których nie można zobaczyć, takich jak czas, przyczyna lub kochanie kogoś kto jest nieobecny. Potrafią korzystać i rozumieją relacje przestrzenne w celu rozwiązywania problemów, pamiętają, gdzie znaleźć swoją kurtkę lub niektóre zabawki, zadają pytania, takie jak: „Dlaczego?”, „Kiedy „, „Gdzie?”[/box]

 Dziecko zaczyna rozwijać i wykazywać zdolność do zapamiętywania i łączenia nowych doświadczeń i informacji.

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.) Obejmuje to zjawisko stałości przedmiotu czyli, że ludzie i przedmioty istnieją nawet gdy znikną z oczu.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to wykorzystywanie i zrozumienie zasad przyczyny i skutku w celu przewidywania i rozwiązywania problemów, np. budowanie wierzy z klocków i burzenie jej lub kilkukrotne zrzucanie przedmiotów ze stołu.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.)Obejmuje to mówienie o tym co będzie się dalej działo w znanej historii, pamiętanie słów piosenek, pamiętanie gier.[/box]

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a Reply