Tworzenie fundamentów

Tworzenie fundamentów gotowości  przedszkolnej

Tworzenie fundamentów gotowości  przedszkolnej rozpoczyna się już w ciąży i trwa przez pierwsze trzy lata. Dla niemowląt i małych dzieci, gotowość przedszkolna związana jest z:

 • rozwijaniem zdolności dzieci do samoregulacji;
 • rozwijaniem bliskich stosunków osobistych z dorosłymi i rówieśnikami;
 • wykazywaniem ciekawości, ukierunkowywaniem uwagi i badaniem ludzi i obiektów w środowisku;
 • wykazywaniem poczucia pewności siebie;
 • umiejętnością skutecznego komunikowania;

Ten rozwój zdolności zależy od dobrego stanu zdrowia dziecka, właściwej ilości pożywienia, poczucia bezpieczeństwa i bycia kochanym, oraz właściwej stymulacji.

Aby zagwarantować dziecku jak najlepszy start oraz gotowość do nauki przedszkolnej i szkolnej koniczne jest zrozumienie kilku kluczowych kwestii:

 • Najszybszy okres wzrostu i rozwoju dziecka w ciągu całego życia, ma miejsce w 3 pierwszych latach życia.
 • Krytyczny charakter mają relacje z czułymi i opiekuńczymi dorosłymi.
 • Dorosły w nieustannej, konstruktywnej relacji z bardzo małym dzieckiem pomaga mu w zarządzaniu sobą i samoregulacji; pomaga dziecku czuć się bezpiecznie podczas odkrywania świata; zapewnia bogate doświadczenia językowe; zachęca do ruchu i manipulowania przedmiotami; pomaga dziecku nauczyć się przekonań i wartości kultury w której się wychowuje; zapewnia zaangażowanie i środowisko do zabaw.
 • Krytyczny okres rozwoju mózgu występuje w okresie prenatalnym i w 3 pierwszych latach życia i ma znaczący wpływ na cały późniejszy przebieg nauki i całego życia.
 • Wczesne doświadczenia i stymulacja, wsparta przez kochających dorosłych, jest niezbędna dla mózgu rozwijającego połączenia nerwowe potrzebne do nauki.
 • Fundamentalny charakter rozwijających się umiejętności, wiedzy i postaw w 3 pierwszych latach życia dziecka jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w szkole oraz w okresie późniejszej nauki i życiu.
Społeczny i emocjonalny rozwój niemowląt i małych dzieci
 1. Niemowlak rozwija i angażuje się w pozytywne relacje i interakcje z dorosłymi.
 2. W okresie poniemowlęcym dziecko rozwija osobiste relacje z rówieśnikami.
 3. Dziecko zaczyna rozwijać i wykazywać kontrolę nad niektórymi ze swoich uczuć i zachowań (samoregulacja).
 4. Dziecko zaczyna uczyć się i przyswajać zasady, procedury i wskazówki.
 5. Dziecko zaczyna rozwijać i wykazywać pozytywne poczucie własnej kompetencji i tożsamości, która jest zakorzeniona w rodzinie i kulturze.

Czytaj Więcej →

Przybliżenie do celów związanych z nauką
 1. Dziecko wykazuje zainteresowanie, ciekawość i zapał do poznawania świata wokół niego.
 2. Dziecko okazuje wytrwałość w uczeniu się i odkrywaniu.
 3. Dziecko uczy się używać słów do opisywania swoich myśli i czynności.

Czytaj Więcej →

Umiejętności związane z językiem
 1. Dziecko demonstruje umiejętność odbioru i nadawania języka (mowy), strategii komunikacji.
 2. Dziecko rozumnie i zaczyna używać języka mówionego do konwersacji i komunikacji.
 3. Dziecko słyszy oraz rozróżnia dźwięki i rytm języka.
 4. Dziecko zaczyna uczyć się i pokazywać jak działa słowo drukowane.
 5. Dziecko angażuje się w opowiadania i książki.

Czytaj Więcej →

Poznanie i wiedza ogólna
 1. Dziecko uczy się i zaczyna używać pojęć matematycznych podczas codziennej rutyny i doświadczeń.
 2. Dziecko zaczyna korzystać ze wszystkich swoich zmysłów, aby badać swoje codzienne otoczenie w celu odkrywania nowych przedmiotów, ludzi, sprawdzać jak przedmioty działają.
 3. Dziecko zaczyna rozwijać i wykazywać zdolność do zapamiętywania i łączenia nowych doświadczeń i informacji.

Czytaj więcej

Dobre samopoczucie fizyczne oraz właściwy rozwój motoryczny niemowląt i małych dzieci
 1. Dziecko rozwija kontrolę dużych mięśni potrzebnych do ruchu, nawigacji i równowagi.
 2. Dziecko rozwija kontrolę małych mięśni potrzebnych do manipulacji i eksploracji.
 3. Dziecko uczy się i zaczyna okazywać nawyki pro zdrowotne i związane z bezpieczeństwem.

Czytaj więcej

Dalej

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a Reply