Umiejętności związane z językiem

rozwój dziecka języka

Umiejętności związane z językiem

  1. Dziecko demonstruje umiejętność odbioru i nadawania języka (mowy), strategii komunikacji.
  2. Dziecko rozumnie i zaczyna używać języka mówionego do konwersacji i komunikacji.
  3. Dziecko słyszy oraz rozróżnia dźwięki i rytm języka.
  4. Dziecko zaczyna uczyć się i pokazywać jak działa słowo drukowane.
  5. Dziecko angażuje się w opowiadania i książki.
Dziecko demonstruje umiejętność odbioru i nadawania języka (mowy), strategii komunikacji

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.) Obejmuje to patrzenie na osobę, która mówi, cieszenie się kiedy osoba dorosła śpiewa, śmieje się i rozmawia, uczestniczenie w rozmowach poprzez mimikę, gesty, gaworzenie.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Dla starszych niemowląt obejmuje to wprowadzenie coraz większej liczby komunikatów niewerbalnych, takich jak wskazywanie, odwracanie głowy, poruszanie dłońmi, początek używania prostych słów (np.wa-wa do wody); przechodzenie do języka mówionego, używanie nazw przedmiotów, aktywności i znajomych.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Rozpoczyna się okres ‚eksplozji języka’ przejście od dwóch słów do całych wypowiedzi.[/box]

Dziecko rozumnie i zaczyna używać języka mówionego do konwersacji i komunikacji

[box style=”rounded”] (0-1 r. ż.) Obejmuje to rozwój wspólnego schematu rozmowy poprzez reakcję uśmiechu na uśmiech. Tworzą się wówczas podwaliny dialogu, buduje się wspólna komunikacja.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to używanie języka lub dźwięków języka w ‚ konwersacji’ z dorosłym lub rówieśnikiem i używania jednego lub dwóch słów do komunikacji.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Obejmuje to zrozumienie i podążanie we wskazanych kierunkach, np. „przynieś mi czapkę i rękawiczki”, pamiętanie słów piosenek i zabaw paluszkowych, rozmawianie z przyjaciółmi ,używanie języka do opisywania wydarzeń (widzianych lub wyobrażonych), planowanych zabaw, odmienianie rzeczowników i używanie czasowników w różnych formach.[/box]

Dziecko słyszy oraz rozróżnia dźwięki i rytm języka

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.) Oznacza to zanurzenie w języku używanym wokół niego w celu rozwinięcia mapy poznawczej dźwięków tego języka.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Oznacza to zabawę dźwiękami zbliżonymi do mowy.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Obejmuje to uogólnienie języka, stosowanie poprawnych form gramatycznych cieszenie się z rymów.[/box]

Dziecko zaczyna uczyć się i pokazywać jak działa słowo drukowane

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.) Obejmuje to przyglądanie się zdjęciom kiedy dorosły je opisuje, badanie książek poprzez wkładanie ich do ust, żucie, poklepywanie i uderzanie, próby trzymania i przewracania stron.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to wydawanie dźwięków podczas patrzenia na obrazki w książkach (np. mówienie ‚a”a’ podczas patrzenia na zdjęcie kota). Przewracanie stron w książkach, czasami więcej niż jedną na raz, rozpoznawanie ulubionych książek po okładce, bazgranie kredką, udawanie czytania z rzeczy znajdujących się w pobliżu np., kartonach po mleku itp.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Obejmuje to używanie przyborów do pisania, dyktowanie słów i oglądanie jak dorosły je zapisuje. [/box]

Dziecko angażuje się w opowiadania i książki

[box style=”rounded”](0-1 r. ż.) Obejmuje to przyglądanie się zdjęciom w książkach, reagowanie na entuzjazm dorosłego podczas czytania historii, przyglądanie się książkom każdego dnia.[/box]

[box style=”rounded”](1-2 r. ż.) Obejmuje to wskazywanie zwierząt i przedmiotów na zdjęciach. Starsze dzieci mogą same przeglądać książki.[/box]

[box style=”rounded”](2-3 r. ż.) Obejmuje to ‚ czytanie’ znajomej historii rówieśnikom, przenoszenie książek w ulubione miejsca, słuchanie dłuższych opowiadań i opowiadanie o bohaterach.[/box]

Przeczytaj również:

Właściwy rozwój motoryczny niemowląt i małych dzieci
Społeczny i emocjonalny rozwój niemowląt i małych dzieci
Przybliżenie do celów związanych z nauką
Poznanie i wiedza ogólna

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a Reply