Znaczenie słuchu

zmysł słuchu niemowlak

Słuch to zaraz po wzroku podstawowy zmysł, za pomocą którego człowiek odbiera otaczający go świat. Zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania, a także interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń to percepcja słuchowa.

Narząd słuchu, w chwili urodzenia, jest wykształcony w dostatecznym stopniu, aby spełniać swoje zadania. Dziecko od urodzenia jest zdolne do odbierania bodźców dźwiękowych, ale zdolność analizy słuchowej rozwija się stopniowo.  Analizator słuchu i słuchowe drogi nerwowe noworodka dojrzewają dzięki stałej stymulacji dźwiękowej.

Noworodek woli słuchać dźwięków, które mieszczą się w granicach częstotliwości głosu ludzkiego – to wyznacza kierunek stymulacji słuchowych zaraz po narodzinach dziecka.

Stwierdzono, że noworodek potrafii:

 •  Odróżnić głos matki od głosów innych osób ( co jest dowodem na ćwiczenie tej umiejętności już w życiu płodowym).
 •  Wsłuchiwać się w nagrany na taśmie magnetofonowej rytm uderzeń serca.
 •  Dostosowywać rytm ssania tak, by słuchać prozodii czytanego opowiadania, odbieranego przez sześć ostatnich tygodni życia płodowego(Vasta i inni, 1995).

Rozwój percepcji słuchowej uwarunkowany jest dojrzewaniem układu nerwowego oraz stymulacją dźwiękową, czyli dostarczaniem zróżnicowanych bodźców słuchowych.
Bodźce akustyczne niosą dla człowieka wiele istotnych informacji. I tak:

 • Bodźce słuchowe płyną ze wszystkich kierunków, dzięki czemu człowiek jest w nieustającym kontakcie z otaczającą go przestrzenią, uczy się ją dostrzegać, rozumieć swoje działania w niej, przygotowuje się do nazywania jej różnych wymiarów.
 • Słuch informuje o wydarzeniach rozgrywających się w większej odległości, poza zasięgiem wzroku,
 • Wrażenia akustyczne, szczególnie mowa, sterują odbiorem wrażeń wzrokowych (a także płynących z innych zmysłów),
 • Bodźce akustyczne działają stymulująco poprzez stałe pobudzanie ciekawości, zainteresowania i uwagi.
 • Wrażenia słuchowe mogą zapowiadać nadchodzące wydarzenia,
 • Słuch i mowa wewnętrzna wykształcona w procesie komunikacji sterują zachowaniem człowieka,
 • Bodźce słuchowe mają wpływ na kształtowanie się osobowości poprzez przekaz emocji i uczuć,
 • Odbiór mowy i jej użycie warunkują nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych.
 • Dziecko uczy się przestrzeni słuchowej w ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy życia.

„ Słyszenie przestrzeni” jest niezbędne w procesie uczenia się języka. Tak więc w dużym stopniu warunkuje komunikację oraz uczenie się.

 

1 miesiąc

 • Zdrowy noworodek reaguje na dźwięki – na nagły dźwięk np. odgłos dzwonka reaguje odruchem Moro (dziecko wyprostowuje kończyny, po czym zaciska piąstki i przyciska je do piersi). Noworodek jest zdolny również do lokalizowania dźwięku. Oznacza to, że potrafi zwrócić głowę w kierunku źródła dźwięku. Po wpływem głosu matki dziecko zmienia swoją aktywność np. poprzez zmianę rytmu ssania piersi.

2 miesiąc

 • U dziecka pojawiają się nowe reakcje – reagowanie na głośne kroki, oraz reakcje ruchowe na dźwięki płynące z otoczenia.

3 miesiąc

 • Dziecko wsłuchuje się w wypowiedzi osób dorosłych. Zatrzymuje ruchy na dźwięk dzwonka.

4 miesiąc

 • W czwartym miesiącu życia rozwija się umiejętność chwytania
 • i utrzymywania w rączkach przedmiotu. Dzięki tym umiejętnością dziecko dostarcza sobie nowych i różnorodnych bodźców. Dziecko słucha dźwięków wydawanych przez grzechotkę i odgłosów wywoływanych przez poruszającego przedmiotami.

5 miesiąc

 • Umiejętności przedstawione w tym miesiącu, są niezwykle ważnym etapem rozwoju mowy. Dziecko samodzielne wywołuje dźwięki. Słucha wypowiedzi opiekuna. Siedząc z podparciem szuka źródła dźwięku przez odwrócenie głowy.

6- 7 miesiąc

 • Dziecko samodzielnie obraca, potrząsa przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków. Słucha własnych produkcji, powtarza sylaby.

8-9 miesiąc

 • W tym okresie u dziecka pojawia się reakcja na językowe zachowania rodziców. Dziecko od końca 9 miesiąca życia uczy się rozumieć emocjonalne zabarwione wypowiedzi rodziców.

10-11 miesiąc

 • Dziecko potrafi poruszać się w rytm muzyki. Słuchać i rozpoznawać wyrażenia dźwiękonaśladowcze i pierwsze wyrazy.

12 miesiąc

 • Ukoronowaniem zdobywanych przez cały pierwszy rok umiejętności jest rozumienie i słuchanie przez dziecko popartych gestem poleceń słownych.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a Reply