Znaczenie wzroku

stymulacja wzrok niemowlaka

W pierwszych miesiącach życia dziecka zmysł wzroku jest niezwykle ważnym elementem podczas poznawania świata. Jednak w chwili narodzin wzrok Twojego dziecka jest jeszcze bardzo słabo rozwinięty. Noworodki, nie potrafią dostosować ostrości wzroku do tego, co znajduje się przed nimi i dlatego nie mogą dostrzec żadnych szczegółów świata widzialnego.

Dlatego we wczesnym dzieciństwie bardzo istotne jest, aby dziecko przebywało w środowisku, bogatym w zróżnicowane kształty, wzory, faktury i kolory. To właśnie otoczenie i pierwsze doświadczenia wzrokowe dziecka odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się umiejętności obserwacji, widzenia przestrzennego, koordynacji ruchów gałki ocznej i ręki, itd.

Im więcej dziecko widzi, im lepiej bodźce te dostosowane są do jego zdolności w danym stadium rozwoju, tym lepiej będzie sobie ono później radzić z różnymi zadaniami, których wykonanie zależy od percepcji wzrokowej. Kto wie, może nawet dostarczane bodźce zadecydują o tym, czy Twoje dziecko zostanie w przyszłości artystą, doskonałym tenisistą czy też chirurgiem?

Aktywne oglądanie świata jest podstawowym etapem rozwoju inteligencji oraz mowy Twojego dziecka.

Twój maluch uczy się mowy, między innymi, poprzez obserwację Twojej twarzy. Dlatego też powinieneś zadbać, aby jego zmysł wzroku był doskonale rozwinięty. Dzięki temu będzie mógł dostrzegać precyzyjne ruchy warg i języka, co ułatwi mu naśladowanie dźwięków mowy. Im wcześniej dziecko zacznie porozumiewać się z otoczeniem tym szybciej rozwinie się społecznie i emocjonalnie. Nie wspominając już o Twojej przyjemności, jakiej doznasz, gdy pierwszy raz usłyszysz: Mamo(tato) kocham Cię…

Pierwsze dwanaście miesięcy życia dziecka to okres przygotowania do działania w świecie, zdobywania przestrzeni i nowych doświadczeń – samodzielnie i we współdziałaniu z drugą osobą. Poniżej przedstawię umiejętności spostrzegania wzrokowego zdobywane przez niemowlę w pierwszym roku życia,

1 miesiąc

 • Dziecko potrafi skupić wzrok na twarzy osoby dorosłej,
 • potrafi również śledzić przedmiot po łuku 90 stopni (45 stopni z każdej strony).

2 miesiąc

 •  Zaczynają pojawiać się reakcje mimiczne na twarz osoby dorosłej,
 •  dziecko zaczyna śledzić wzrokiem poruszające się osoby.

3 miesiąc

 • dziecko zaczyna reagować uśmiechem na uśmiech (pierwszy przedjęzykowy dialog),
 •  zaczyna śledzić obraz znikający z pola widzenia (obracanie głowy za przedmiotem lub osobą).

4 miesiąc

 • następuje korygowanie obrazów pochodzących z obu oczu oraz widzenie trójwymiarowe. Dziecko rozpoznaje twarze i przedmioty, które widzi z różnych perspektyw co umożliwia rozpoznawanie najbliższych osób.
 • dziecko ogląda grzechotkę, podczas potrząsania nią ruchem nieukierunkowanym,
 • zaczyna oglądać małe przedmioty położone na stole.

5 miesiąc

 • dziecko potrafi utrzymywać zabawkę w dłoni i koncentrować wzrok na innym przedmiocie,
 • koncentruje wzrok na ustach osoby dorosłej.

6-7 miesiąc

 •  dziecko zaczyna oglądać przedmioty podczas manipulowania nimi,
 •  potrafi oceniać odległości, w jakich znajdują się przedmioty,
 •  spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu.

8-9 miesiąc

 • dziecko potrafi przyglądać się przedmiotom,
 • potrafi również poszukiwać przedmiotów, które zniknęły z pola widzenia,
 • śledzić ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka,
 • przyciągać przedmiot, który można dosięgnąć, zmieniając położenie ciała,
 • naśladować czynności dorosłego.

10-11 miesiąc

 • dziecko potrafi odwracać kartki książki oraz oglądać i pokazywać obrazki,
 • potrafi wyjmować klocki z pudełka i zamykać pudełko,
 • potrafi również, za pomocą palca wskazującego, dotykać szczegóły zabawek.

12 miesiąc

 • dziecko kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi (kredki, łyżki, grzebienia),
 • pociąga za sznurek by przyciągnąć przedmiot,
 • wkłada małe przedmioty do dużych.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a Reply